Mỳ hải sản cay

Mỳ hải sản cay

Spicy Seafood Noodle

짬뽕

150,000 VNĐ
Tôm tẩm bột

Tôm tẩm bột

Breaded Shrimp

새우튀김

250,000 VNĐ
Canh đậu phụ

Canh đậu phụ

Tofu soup

순두부 찌게

150,000 VNĐ
Mỳ lạnh

Mỳ lạnh

Cold noodles

비빔국수

600,000 VNĐ
Canh thịt ḅ cay

Canh thịt ḅ cay

Spicy beef soup

육개장

150,000 VNĐ
Gàn tần sâm

Gàn tần sâm

Ginseng Chicken frequency

감자탕

350,000 VNĐ
Lẩu hải sản

Lẩu hải sản

Seafood hotpot

해물탕

300,000 VNĐ
Mực trộn

Mực trộn

Mixing inks

한치 볶음

200,000 VNĐ
Tobboki

Tobboki

Tobboki

떡볶이

70,000 VNĐ

X

Hỗ trợ Online Nha hang han quoc