Nha hang han quoc > Nhà hàng Hàn Quốc > Thực đơn > Ba chỉ hấp

Ba chỉ hấp

Three just fantastic

보쌈 수육

200,000 VNĐ

  

 

Sườn hầm khoai

Sườn hầm khoai

Ribs stewed potatoes

감자탕

300,000 VNĐ
Lẩu kimchi

Lẩu kimchi

Kimchi hot pot

김치찌개

150,000 VNĐ
Canh tương đậu

Canh tương đậu

Soy cultivation

된장찌개

150,000 VNĐ
Canh kimchi cá

Canh kimchi cá

Kimchi soup with fish

고등어 김치 찌개

300,000 VNĐ
Lẩu gà

Lẩu gà

Hotpot of chicken

닭고기 찌개

300,000 VNĐ
Lẩu xúc xích

Lẩu xúc xích

Sausage hotpot

소시지 전골

400,000 VNĐ
Lẩu nấm

Lẩu nấm

Perennial

버섯 모듬 찌게

400,000 VNĐ
Lẩu sườn ḅ

Lẩu sườn ḅ

Hotpot beef rib

갈비탕

300,000 VNĐ
Cơm chiên hải sản

Cơm chiên hải sản

Seafood fried rice

김치볶음밥

120,000 VNĐ
Cơm trộn

Cơm trộn

Mixed rice

비빔밥

70,000 VNĐ
Mantu chiên

Mantu chiên

Mantu sheep

군만두

70,000 VNĐ
Kimpap

Kimpap

Kimpap

김밥

40,000 VNĐ

X

Hỗ trợ Online Nha hang han quoc